Gümüşhane Şiir Sitemize hoşgeldiniz, 27 Haziran 2019

Vasfi Mahir KOCATÜRK

Vasfi Mahir KOCATÜRK

1907′de Gümüşhane’de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Gümüşhane’de geçirdi.1921′de imtihanla Darüşşafaka’ya girdi. Orta tahsilini yaparak 1927′de mezun oldu. Yüksek tahsilini Mülkiye mektebinde yaptı.Buradan1930′da mezun oldu ve doğrudan maarif mesleğine girdi.

Yedi meşale şairlerinden biri olarak ürünler verdi. Özellikle kahramanlık duyguları, yurt sevgisi gibi konuları işleyen şiirleriyle (Dağların derdi 1928; Tunç sesleri 1937; Ergenekon 1941, tanındı. Manzum oyunlar (On inkılâp 1933, Yaman, 1933 vb.) yazdı. Türk edebiyatının türlü dönemleriyle ilgili antolojiler (Divan şiiri antolojisi, 1947; Tekke şiiri antolojisi, 1955; Saz şiiri antolojisi, 1963 ) düzenledi.

Ölümünden sonra yayımlanan Türk Edebiyat Tarihi (1964), özellikle XIV. ve XVI. yy.lara ilişkin yazmalara dayanması, bu metinleri ayrıntılı olarak tanıtması, örnekler vermesi bakımından büyük değer taşır.

 
ESERLERİ

ŞİİR:
Dağların Derdi (Yedi Meşaleciler‘le birlikte, 1928)
On İnkılap (1935)
Tunç Sesleri (1935)
Geçmiş Geceler (1936)
Bizim Türküler (1937)
Ergenekon (1941)
Hayat Şarkıları (1965)

OYUN:
Yaman (1933)
Sanatkar (1965)

DENEME-İNCELEME-ANTOLOJİ:
En Güzel Türk Manileri ((1933)
Lafonten Hikayaleri (1934)
Şâheserler Antolojisi (1 cilt, 1934-1939)
Divan Şiiri Antolojisi (1947)
Osmanlı Padişahları (1949)
Türk Edebiyatı Şâheserleri (1955)
Tekke Şiiri Antolojisi (1955)
Metinlerle Edebiyat (1955)
Namık Kemal (1955)
Şiir Defteri (1958)
Hikaye Defteri (1958)
Namık Kemal’in Şiirleri (1959)
Ziya Paşa‘nın Şiirleri (1959)
Saz Şiiri Antolojisi (1963)
Türk Nesri Antolojisi (1963)
Meşhur Beyitler (1963)
Türk Edebiyat Tarihi (1964)
Türk Edebiyatı Antolojisi (1967)

Şaire Ait Şiirler